REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA w Lesznie

ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno;
tel. (065) 529 56 56, fax: (065) 529 67 41; e-mail: leszno@riph.pl
www.riph.pl

ODDZIAŁ w Rawiczu, ul. Sienkiewicza 27, 63-900 Rawicz;
tel./fax. (065) 546 00 33; e-mail: rawicz@riph.pl

NIP: 697-00-15-270; REGON: 410 512 932; KRS 0000155113
Nr konta: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218 BZ WBK S.A.

F-5 SZKOLENIA - Formularz Zgłoszeniowy

Potwierdzamy udział następujących osób w szkoleniu:
temat:
Imię i nazwiskoStanowiskoMiejsceData


Firma:

Adres:

NIP:

Status MSP:
  mikroprzedsiębiorstwo       małe przedsiębiorstwo       średnie przedsiębiorstwo
  duże przedsiębiorstwo

Tel*.:   Fax.:   E-mail*:

* dane konieczne w celu potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w szkoleniu

Czas trwania i miejsce odbycia szkoleń zostały podane w zaproszeniu.
Oświadczamy, że kwota w wysokości zł zostanie przekazana na konto:
Nr konta: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218 BZ WBK S.A.


Uwaga!
1. Przesłanie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w zaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/firmy/osoby fizycznej kosztami organizacji szkolenia, również w przypadku braku obecności na szkoleniu.
3.  TAK Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez RIPH w Lesznie w celu realizacji mojego zamówienia, jak i w celach marketingowych.
4.  TAK Wyrażam zgodę na wykonywanie fotografii w trakcie szkolenia** niepotrzebne skreślić