REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA w Lesznie

ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno;
tel. (065) 529 56 56, e-mail: leszno@riph.pl
www.riph.pl

NIP: 697-00-15-270; REGON: 410 512 932; KRS 0000155113
Nr konta: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

F-5 SZKOLENIA - Formularz Zgłoszeniowy

Potwierdzamy udział następujących osób w szkoleniu:
temat:
Imię i nazwiskoStanowiskoMiejsceData


Firma:

Adres:

NIP:

Status MSP:
  mikroprzedsiębiorstwo       małe przedsiębiorstwo       średnie przedsiębiorstwo
  duże przedsiębiorstwo

Tel*.:   E-mail*:

Czas trwania i miejsce odbycia szkoleń zostały podane w zaproszeniu.
Oświadczamy, że kwota w wysokości zł zostanie przekazana na konto:
Nr konta: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218 Santander Bank Polska


Uwaga!
1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
2. Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w zaproszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/firmy/osoby fizycznej kosztami organizacji szkolenia, również w przypadku braku obecności na szkoleniu.
3. Informujemy, że Państwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu będą przechowywane i przetwarzane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno do celów organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocji wydarzeń organizowanych przez RIPH. Mają Państwo prawo wglądu do swych danych, prawo do ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania dla celów marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.
4.  TAK Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez RIPH w Lesznie w celu realizacji mojego zamówienia, jak i w celach marketingowych.