REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA w Lesznie

ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno;
tel. (065) 529 56 56, fax: (065) 529 67 41; e-mail: leszno@riph.pl
www.riph.pl

ODDZIAŁ w Rawiczu, ul. Sienkiewicza 27, 63-900 Rawicz;
tel./fax. (065) 546 00 33; e-mail: rawicz@riph.pl

NIP: 697-00-15-270; REGON: 410 512 932; KRS 0000155113
Nr konta: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218 BZ WBK S.A.

SPEED Business Formularz Zgłoszeniowy

DANE ZGŁASZAJĄCEGO:
Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Nazwa Firmy:

Adres Firmy:

NIP:

Tel.: Fax.: E-mail:

Opis działalności Firmy:


Data i miejsce: poniedziałek , siedziba SKANSKA SA przy ul. Chociszewskiego 2a w Lesznie


a. koszt udziału: zł + 23% VAT
b. dodatkowo możliwość wystawienia roll-up na czas spotkania: 20,00 + 23% VAT
członkowie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie: bezpłatnie

Uwaga!
1. Warunkiem udziału jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia
2. Prosimy o punktualne przybycie.
3. Prosimy o przygotowanie się do prezentacji.
4. W konkretnym spotkaniu udział może wziąć jedna osoba z jednej firmy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania selekcji zgłoszeń
6. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej firmy kosztami (150 zł) w przypadku nie zgłoszenia braku obecności przed .

 TAK Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez RIPH w Lesznie w celu realizacji mojego zamówienia, jak i w celach marketingowych.
 TAK Wyrażam zgodę na wykonywanie fotografii w trakcie spotkania.